Registreer werkgever.

Registreren van een nieuw werkgever account

Account


(wachtwoord moet minimaal uit 6 tekens bestaan)

Contactpersoon

Bedrijfsgegevens

AKKOORDVERKLARING

Door registratie komt er een overeenkomst tot stand tussen uw bedrijf en Sectorinstituut Transport en Logistiek, welke overeenkomst u hier kunt, openen, raadplegen en opslaan. Voor akkoord en gezien

SOOB- bedrijven kunnen zonder doorberekening van kosten gebruik maken van Code 95 Check.
Aan bedrijven die niet afdragen aan SOOB, wordt een bijdrage gevraagd van € 250, - per jaar exclusief BTW. Zij worden gevraagd aan te geven dat zij akkoord gaan met automatische incasso. Na ontvangst van de betaling zal Code 95 Check worden opengesteld. Mocht uit controles blijken dat er niet wordt afgedragen aan SOOB dan zal corrigerend worden opgetreden.