MEEST GESTELDE VRAGEN CODE 95

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van 35 uur nascholing. Achter de code staat de datum waarop de geldigheid van de code verstrijkt.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Wat is een basiskwalificatie?

Iemand die beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wil worden, moet het noodzakelijke rijbewijs en code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat alle examens en toetsen zijn behaald, wordt de code 95 op het rijbewijs bijgeschreven. Deze is vijf jaar geldig.

Wat is nascholing?

Om de code 95 te verlengen volgt een chauffeur 35 uur nascholing. Daar kan de chauffeur vijf jaar voor het verlopen van de code 95 al mee beginnen. Alleen nascholingscursussen die door CBR zijn gecertificeerd, tellen mee voor de verplichte nascholing. Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn.

Is code 95 verplicht?

Ja, in alle EU-landen is deze regelgeving voor huidige en aankomende chauffeurs ingevoerd.  Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is CBR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Toch zijn er verschillen in uitvoering van de regelgeving in de verschillende Europese landen. Elk land heeft zijn eigen uitvoeringsmethode. Een voorbeeld hiervan zijn de ADR-opleidingen. In Nederland kunnen deze opleidingen in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden, in diverse andere Europese landen is dit niet mogelijk.

Waarom is code 95 geïntroduceerd?

De invoering van code 95 moet leiden tot grotere verkeersveiligheid in Europa en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Extra scholing draagt ook bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert.

Biedt code 95 voor werkgever en werknemers ook voordelen?

Code 95 geeft – behalve een wettelijke verplichting - ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in vijf jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

Gelden er vrijstellingen voor code 95?

Er zijn groepen beroepsbestuurders, zoals brandweerlieden en politiemensen, die vrijgesteld zijn van het hebben van een geldige code 95. De vrijstellingen zijn te vinden op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Geldt code 95 ook voor de rijbewijscategorie E bij C?

Ja, chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C1, C, D1 of D met code 95 kunnen ook het praktijkexamen doen voor rijbewijs C1E, CE, D1 of DE (trekkeroplegger/vrachtauto/bus met aanhangwagen). De code 95 wordt dan ook achter de categorie E op het rijbewijs gezet.

Hoeveel nascholing moet ik volgen als ik C én D rijbewijs heb met code 95

Heeft een chauffeur een C en D rijbewijs met code 95, dan hoeft hij of zij per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur.  Voor meer situaties met rijbewijs C en D, zie link: https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/code-95-behouden/bijzondere-situaties.htm

Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan?

In dat geval kan de code 95 niet verlengd worden en mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Begin op tijd met het volgen van nascholing, dit kan vanaf vijf jaar voor de einddatum van de code 95. Pas wanneer 35 uur nascholing is gevolgd, mag er weer beroepsmatig gereden worden.  De basiskwalificatie hoeft niet opnieuw behaald te worden.  

Wanneer kan ik beginnen met nascholing voor de volgende nascholingsperiode?

  • Vijf jaar voor het verlopen van de code 95.
  • Hebben rijbewijs C en D verschillende einddata code 95? Hanteer dan de dichtstbijzijnde einddatum min vijf jaar.

35 uur nascholing gevolgd en nu?

Als de nascholingsuren zijn gevolgd, dan stuurt CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar  RDW. De chauffeur ontvangt hiervan bericht per mail bericht. Het is daarom belangrijk dat de opleider bij het aanmelden van nascholingscursussen het huidige mailadres invult.

Vervolgens verlengt de chauffeur bij de gemeente de code 95 op het rijbewijs met 5 jaar. In veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van het rijbewijs en code 95 niet gelijk.

Let op: zodra de code 95 op het rijbewijs staat, kan weer begonnen worden met de opbouw van nieuwe nascholingsuren. Nascholingsuren die worden gevolgd in de periode tussen het behalen van de VVN en het bijschrijven van de nieuwe code 95 en nascholingsuren die meer dan 5 jaar voor verloop van uw code 95 zullen vervallen.

Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs is geen Gezondheidsverklaring nodig.

Waar vind ik een overzicht van gevolgde nascholingsuren?

Op Mijn CBR staat het overzicht met gevolgde nascholingsuren. Hiervoor is DigiD nodig. Kijk onder het tabblad Mijn dossier of Resultaten bekijken. Klik vervolgens op Download resultaten.

Hoe zit het met vrijstelling voor beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955?

Per 1 juni 2015 geldt de vrijstelling van code 95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 niet meer. Voor deze groep chauffeurs gelden dezelfde regels als voor andere chauffeurs.

Welke opleidingen en trainingen komen in aanmerking?

Er is veel keuze in het aanbod van opleidingen en trainingen. Chauffeurs kunnen hun individuele nascholingsprogramma ook zeer praktijkgericht invullen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen, waarvan zij zelf 2,5 uur actief rijden. De opleidingen en trainingen moeten gecertificeerd zijn door CBR om mee te tellen voor de verplichte nascholing.

Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn code 95 behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan over de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers. Een voorbeeld van een studiekostenregeling kan worden verkregen via Transport en Logistiek Nederland.

Wat als ik nieuwe chauffeurs in dienst neem?

Het is verstandig om bij indiensttreding van nieuwe chauffeurs te informeren naar de status van de verplichte nascholing. Het is een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat de chauffeur zijn code 95 behoudt. De chauffeur kan zijn status bekijken via Mijn CBR door in te loggen met zijn DigiD code en hiervan een print voor de werkgever maken.